รับข่าวสารจากเว็บนี้
Pimdao Wiriya

เห็นด้วยหรือไม่ว่า Twitter ควรขยายตลาดไปที่ Asia?

 ภาพและข้อมูลจาก CNN Money

ตอนนี้ทวิตเตอร์กลายเป็นบริษัทมหาชนแล้ว ทำให้นักลงทุนต้องการรู้ว่าเมื่อไรบริษัทจะสามารถทำกำไรได้ ในยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียทั้งหลายต้องโฟกัสทางด้านมือถือ ทวิตเตอร์ได้เปรียบตรงที่เริ่มต้นไปล่วงหน้าแล้ว ขณะนี้ 75% ของผู้ใช้ทวิตเตอร์ใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ และรายได้จากโฆษณาทางโทรศัพท์มือถือก็เป็นประมาณ 55% ของรายได้ทั้งหมด เพื่อขยายตลาดผู้ใช้ทางมือถือ  ทวิตเตอร์ได้ประกาศการซื้อกิจการของบริษัทโฆษณาโทรศัพท์มือถือ MoPub ในเดือนกันยายน ในราคา 350 ล้านเหรียญสหรัฐ 

แต่ความท้าทายของทวิตเตอร์ก็คือ ทวิตเตอร์ไม่ได้มีบทบาทมากนักในแถบเอเชีย หากทวิตเตอร์ต้องการเข้าถึงศักยภาพสูงสุด บริษัทควรมีกลยุทธ์ในการขยายตลาดไปที่เอเชีย ในปัจจุบันเพียงเศษเสี้ยวของผู้ใช้ทวิตเตอร์อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยทวิตเตอร์มีรายได้จากโฆษณาโทรศัพท์มือถือทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 2% เมื่อเทียบกับของ Facebook ที่ 16% และของ Google ที่ 53% ซึ่งไม่ใช่ข่าวที่ดีสำหรับทวิตเตอร์ แต่ถ้าบริษัทสามารถประสบความสำเร็จในการขยายฐานผู้ใช้ในเอเชียก็เป็นโอกาสที่ดีที่ยอดขายโฆษณาบนมือถือทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และนำมาซึ่งการทำกำไรของบริษัทในที่สุด