รับข่าวสารจากเว็บนี้
Pimdao Wiriya

ธุรกิจใหม่ของ Google - หุ่นยนต์ทางทหารGoogle ซื้อกิจการของ Boston Dynamics บริษัทซึ่งเป็นที่รู้จักในการผลิตหุ่นยนต์ที่มีความเร็วสูงและมีรูปร่างคล้ายสัตว์ ซึ่งใช้ทางการทหาร ซึ่งการครอบครองกิจการเป็นส่วนหนึ่งของการที่ Google ต้องการขยายไปยังธุรกิจหุ่นยนต์นำโดย Audy Rubin ผู้ซึ่งรับผิดชอบต่อการพัฒนาแพลทฟอร์มของ Android สำหรับสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า Google ได้ซื้อกิจการบริษัทผลิตหุ่นยนต์อีก 7 แห่งอย่างเงียบๆ ตลอดเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา หรือนี่จะเป็นการเริ่มต้นยุคของการปฎิวัติทางหุ่นยนต์


ข้อมูลจาก CNN Money